Karlsson, D. (2019). Att skapa en arbetssökande. Sociologisk Forskning, 56(2), 125-147. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19752