Thelander, J., & Åkerström, M. (2019). Ruled by the calendar?. Sociologisk Forskning, 56(2), 149-165. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19753