Hylmö, A. (2019). The world is not a field. Sociologisk Forskning, 56(2), 167-179. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19754