Ståhl, C. (2019). Recensionsessä. Sociologisk Forskning, 56(2), 181-188. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19755