Ståhl, C. (2019). Recensionsessä: Det paradoxala arbetsförmågebegreppet. Sociologisk Forskning, 56(2), 181–188. https://doi.org/10.37062/sf.56.19755