Lundberg, A. (2019). Levd religion. Sociologisk Forskning, 56(2), 189-190. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19756