Jacobsson, K. (2019). Dags för redaktionsbyte. Sociologisk Forskning, 56(2), 191. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19757