Jacobsson, K. (2019). Sociologförbundet har ordet: Sociologförbundet i Manchester och på nätet. Sociologisk Forskning, 56(3-4), 327–328. https://doi.org/10.37062/sf.56.20166