Sohl, L., & Wennerhag, M. (2020). De tillträdande redaktörerna har ordet. Sociologisk Forskning, 57(1), 5–6. https://doi.org/10.37062/sf.57.21538