Danielsson, E., Liljeros, F., Mulinari, S., Soneryd, L., & Forskning, S. (2020). Sociologiska perspektiv på coronakrisen: Fyra sociologer om samhällets reaktion på covid-19. Sociologisk Forskning, 57(1), 67–76. https://doi.org/10.37062/sf.57.21539