Ehrström, P., & Dahlstedt, M. (2020). Mitt namn är Shaft: En populärkulturell ikon i tre olika skepnader. Sociologisk Forskning, 57(3–4), 313–335. https://doi.org/10.37062/sf.57.21668