Ståhl, C. (2020). En stum värld? Om resonans, social responsivitet och utbrändhet. Sociologisk Forskning, 57(3–4), 227–247. https://doi.org/10.37062/sf.57.21831