Therborn, G. (2015). Bland intellektuella och statstjänstemän – mot gränslösa horisonter. Sociologisk Forskning, 51(3–4), 145–158. https://doi.org/10.37062/sf.51.21844