Forskning, S. (1). Författarpresentationer. Sociologisk Forskning, 51(3–4), 265–277. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/21851