Sohl, L., & Wennerhag, M. (2020). Redaktörerna har ordet. Sociologisk Forskning, 57(2), 97–98. https://doi.org/10.37062/sf.57.21972