Svallfors, S. (2020). Politik på riktigt. Handbok för sociala ingenjörer: Irene Wennemo. Sociologisk Forskning, 57(2), 207–210. https://doi.org/10.37062/sf.57.21975