Alvinius, A. (2020). Genus, risk och kris: Jennifer Hobbins, Erna Danielsson och Angelika Sjöstedt (red.). Sociologisk Forskning, 57(2), 217–219. https://doi.org/10.37062/sf.57.21977