Iversen, C., Redmalm, D., Flinkfeldt, M., & Persson, M. (2021). En människa bland andra? Äldre människors begripliggörande av vardagen under covid-19-krisen. Sociologisk Forskning, 58(1–2). https://doi.org/10.37062/sf.58.22100