Wall, E., & Bergman, J. . (2021). Tid för förändring av arbetsvillkor inom vård och omsorg: Tid och temporalitet i narrativt meningsskapande under den första tiden av coronapandemin. Sociologisk Forskning, 58(1–2). https://doi.org/10.37062/sf.58.22103