Kulin, J., Johansson Sevä, I., Hjerm, M., & Fors Connolly, F. (2021). Oro över coronapandemin i det svenska samhället. Sociologisk Forskning, 58(1–2). https://doi.org/10.37062/sf.58.22104