Wasshede, C., & Björk, S. (2021). Avsked i coronatider: Att ta farväl av döende nära anhöriga i tider av restriktioner. Sociologisk Forskning, 58(1–2). https://doi.org/10.37062/sf.58.22264