Olaison, A., Knechtel , M., Torres, S. ., & Forssell, E. . (2021). Dokumentationens roll för klientskapande processer i äldreinriktat socialt arbete: Spelar utlandsfödd bakgrund, kön och ålder någon roll?. Sociologisk Forskning, 58(3), 287–310. https://doi.org/10.37062/sf.58.22305