Frödin, O., & Fredholm, A. (2021). Transnationalism, integration och etnisk organisering: En studie av svenska etniska organisationer i ljuset av civilsamhällets omvandling. Sociologisk Forskning, 58(3), 311–338. https://doi.org/10.37062/sf.58.22308