Jämte, J., Kelekay, J., Schclarek Mulinari, L., & Sohl, L. (2020). Samhällsvetenskapliga perspektiv på Black Lives Matter. Sociologisk Forskning, 57(3–4), 363–379. https://doi.org/10.37062/sf.57.22320