Hallström, I. (2020). Merleaus mamma: Maria Törnqvist. Sociologisk Forskning, 57(3–4), 425–427. https://doi.org/10.37062/sf.57.22326