Berg, L.-E. (2020). Socialpsykologiska experiment: Markus Arvidsson och Bengt Starrin. Sociologisk Forskning, 57(3–4), 428–430. https://doi.org/10.37062/sf.57.22327