Nelson, K. (2020). Sociologförbundet har ordet: Sociologförbundet i sociala medier. Sociologisk Forskning, 57(3–4), 435. https://doi.org/10.37062/sf.57.22329