Sohl, L., & Wennerhag, M. (2020). Redaktörerna har ordet. Sociologisk Forskning, 57(3–4), 225–226. https://doi.org/10.37062/sf.57.22330