Hallonsten, O. (2022). Järnburen smids på nytt: Ett klassiskt sociologiskt perspektiv på new public management och dess konsekvenser. Sociologisk Forskning, 59(1–2), 31–53. https://doi.org/10.37062/sf.59.22467