Engdahl, E., Ekbrand, H., & Nyman, M. (2021). #Metoo: En kamp för socialt erkännande och rättvisa. Sociologisk Forskning, 58(3), 199–216. https://doi.org/10.37062/sf.58.22500