Wågby Gräfe, A. (2022). Den sociala meningen med barns delaktighet i vårdnads-, boende- och umgängesprocesser. Sociologisk Forskning, 59(1–2), 177–202. https://doi.org/10.37062/sf.59.23212