Olofsson, T. (2021). Rättsregler i kris: Johan Hirschfeldt och Olof Petersson. Sociologisk Forskning, 58(1–2). https://doi.org/10.37062/sf.58.23217