Fernqvist, S. (2021). Forskningsetik. Vägval i samhällsvetenskapliga studier: Sara Eldén. Sociologisk Forskning, 58(1–2). https://doi.org/10.37062/sf.58.23219