Flisbäck, M. ., & Carlén, M. (2022). Livspolitik och existentiell mening i ett alternativsamhälle på landsbygden: Exemplet Uddebo . Sociologisk Forskning, 58(4), 407–432. https://doi.org/10.37062/sf.58.23258