Persson Thunqvist, D. (2022). Altruismens kollektiva former: Om altruistiska ”yrkeshjältar” utifrån Durkheim. Sociologisk Forskning, 59(1–2), 55–73. https://doi.org/10.37062/sf.59.23430