Uhnoo, S., & Sernhede, O. (2022). Shout out! Ortenpoddar som folkbildning, motoffentlighet och underhållning. Sociologisk Forskning, 59(1–2), 149–176. https://doi.org/10.37062/sf.59.23506