Granberg, M. (2022). Ekonomisk form och den ömsesidiga konstitueringen av ojämlika sociala relationer. Sociologisk Forskning, 59(1–2), 75–99. https://doi.org/10.37062/sf.59.23509