Lundberg, A., Lindberg, A., & Muftee, M. (2022). ”Även om du är analfabet så antar jag att du ändå har en tidsuppfattning som alla andra.”: En kvalitativ analys av temporala motsättningar i svensk asylbyråkrati. Sociologisk Forskning, 59(3), 253–278. https://doi.org/10.37062/sf.59.23570