Sohl, L., & Wennerhag, M. (2021). Redaktörerna har ordet. Sociologisk Forskning, 58(3), 197–198. https://doi.org/10.37062/sf.58.23740