Thörn, H. (2021). Den politiska generationen. Kontinuitet och förändring 1968–2018; Folk i rörelse. Vår demokratis historia: Sven-Axel Månsson och Svante Lundberg; Kjell Östberg. Sociologisk Forskning, 58(3), 339–345. https://doi.org/10.37062/sf.58.23742