Berglund, T. (2021). Klass i Sverige. Ojämlikheten, makten och politiken i det 21:a århundradet: Daniel Suhonen, Göran Therborn och Jesper Weithz (red.). Sociologisk Forskning, 58(3), 346–351. https://doi.org/10.37062/sf.58.23743