Holmström, C. (2021). Samtyckesdynamiker. Sex, våldtäkt och gråzonen däremellan: Lena Gunnarsson. Sociologisk Forskning, 58(3), 352–354. https://doi.org/10.37062/sf.58.23744