Nelson, K. (2021). Sociologförbundet har ordet: Konferenser och prisutdelning. Sociologisk Forskning, 58(3), 355–356. https://doi.org/10.37062/sf.58.23745