Alm, S. (2022). Social inkludering och inställning till omfördelning: Kvinnors attityder i en historisk brytningstid. Sociologisk Forskning, 59(3), 279–298. https://doi.org/10.37062/sf.59.23870