Sohl, L., & Wennerhag, M. (2022). Redaktörerna har ordet. Sociologisk Forskning, 58(4), 359–360. https://doi.org/10.37062/sf.58.23906