Edlund, J., Eldén, S., Wästerfors, D., & Sohl, L. (2022). Att bedriva sociologisk forskning i en tid av byråkratiserad etikprövning. Sociologisk Forskning, 58(4), 455–466. https://doi.org/10.37062/sf.58.23907