Berg, M., Lidegran, I., Schmauch, U., Sjöstrand, G., & Kravchenko, Z. (2022). Digital sociologi: Att undervisa i sociologi under en pandemi. Sociologisk Forskning, 58(4), 467–482. https://doi.org/10.37062/sf.58.23910