Bjereld, U. (2022). Brottslingar av en mycket speciell sort. Spionskandalen som en maktkamp mellan visselblåsare, grävande journalister och underrättelsetjänster: Alexandra Franzén. Sociologisk Forskning, 58(4), 483–486. https://doi.org/10.37062/sf.58.23911