Holmberg, A., Holmberg, M., & Alvinius, A. (2023). Människans sociala relationer med djur: En utmaning för totalförsvaret?. Sociologisk Forskning, 59(4), 473–492. https://doi.org/10.37062/sf.59.24243