Nelson, K. (2022). Fyra generaliserade steg i lärandeprocessen: En vardagssociologisk betraktelse över gitarrspelande och sociologi. Sociologisk Forskning, 59(1–2), 233–243. https://doi.org/10.37062/sf.59.24248